...

1682 – Evolutie (doorgaand)

Het schilderij 1682 – Evolutie (doorgaand) van Eric Zilverberg is gemaakt met acrylverf op papier. Het werk heeft een afmeting van 70 x 100 cm. Ook dit originele werk is voorzien van handtekening en certificaat van echtheid.

Meer informatie over dit werk of andere werken van Eric Zilverberg? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.