...

1839 – Kloveniersburgwal Amsterdam

De zeefdruk 1839 – Kloveniersburgwal Amsterdam van Eric Zilverberg komt uit de periode dat de kunstenaar in Amsterdam woonde en zijn atelier en galerie aan de Prinsengracht had. Het werk is 70 x 90 cm groot en wordt geleverd met certificaat van echtheid.

Meer weten over het werk van Eric Zilverberg? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.