...

1882 – Klaprozen

Het kunstwerk 1882 – Klaprozen van kunstenaar Eric Zilverberg is een zeefdruk met het formaat 70 x 100 cm. Het werk komt uit een serie schilderijen die de kunstenaar maakte met als thema bloemen.

Meer weten over het werk van Eric Zilverberg? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.