...

1883 Kersenbloesem

De zeefdruk 1883 – Kersenbloesem komt uit een serie schilderijen die kunstenaar Eric Zilverberg maakte met het thema bloemen. De zeefdruk is 70 x 100 cm groot en is voorzien van een certificaat van echtheid.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over het werk van Eric Zilverberg. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.