...

1887 – Prinsengracht / Brouwersgracht

De litho 1887 – Prinsengracht / Brouwersgracht is er een uit de serie schilderijen die Eric Zilverberg maakte rond het thema Amsterdam. Het werk is 70 x 100 cm groot en is zowel te koop als te huur.

Meer weten over het huren of kopen van kunst? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.