...

1936 – Maria Spaanse danseres

Deze zeefdruk, 1936 – Maria, Spaanse danseres, maakte Eric Zilverberg toen hij in Spanje woonde. Het kunstwerk heeft een afmeting van 70 x 100 cm en is voorzien van handtekening en certificaat van echtheid.

U bent van harte welkom in het atelier en de galerie van Atelier Zilver om meer werk van Eric Zilverberg te bekijken. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.