...

2206 – View on Granada

Het schilderij 2206 – View on Granada is gemaakt door Eric Zilverberg in de jaren dat hij in Spanje woonde. Het schilderij heeft een afmeting van 27 x 70 cm. en is uitgevoerd met acryl- en olieverf op board. Ook dit originele schilderij is voorzien van handtekening en certificaat van echtheid.

Meer weten over kunstenaar Eric Zilverberg of zijn werk? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.