...

2334 – 2335 Duo klaproos (2-luik)

Het tweeluik 2334 – 2335 – Duo klaproos (2-luik) bestaat uit 2 schilderijen van 40 x 40 cm en is uitgevoerd met acrylverf op linnen. Het werk is gesigneerd en voorzien van certificaat van echtheid. Het werk komt uit een serie die kunstenaar Eric Zilverberg maakte met het thema natuur.

Meer werk van Eric Zilverberg bekijken? U bent van harte welkom in het atelier of in de galerie. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.