...

2709 – Ik zie wat jij niet ziet

Op het schilderij 2709 – Ik zie wat jij niet ziet, is zoals de titel het al zegt, veel te zien. Eric Zilverberg schilderde het werk met een afmeting van 35 x 50 cm met acrylverf op papier. Uiteraard is ook dit originele werk voorzien van signatuur en certificaat van echtheid.

Meer werk van Eric Zilverberg bekijken? U bent van harte welkom in het atelier of in de galerie. Neem gerust contact met ons op.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.