...

2784 – Duo klaprozen

De litho 2784 – Duo klaprozen, van Eric Zilverberg is een tweeluik met 2 klaprozen. Het werk komt uit een serie met bloemen als thema. De litho heeft een afmeting van 70 x 100 cm en is zowel te huur als te koop.

Wenst u meer info over het huren of kopen van kunst bij Atelier Zilver? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.