...

2786 – Verschuilend achter het masker

Litho 2786 – Verschuilend achter het masker, is gemaakt door kunstenaar Eric Zilverberg en bestaat uit 2 delen. De afmeting van het hele werk is 70 x 100 cm. Het werk is zowel te huur als te koop.

Meer informatie over het huren of aankopen van kunst? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.