...

2788 – Paardenrace op het strand

De litho 2788 – Paardenrace op het strand, komt uit een serie schilderijen die Eric Zilverberg maakte met het thema paarden. De litho heeft een afmeting van 70 x 100 cm en is zowel te koop als te huur.

Meer weten over het kopen of huren van kunst via Atelier Zilver? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.