...

2790 – 2 plus een vrouwenpose

De kleurrijke litho 2790 – 2 plus een vrouwenpose is een tweeluik gemaakt door kunstenaar Eric Zilverberg. Het formaat is 70 x 100 cm. De litho is zowel te huur als te koop.

Meer informatie over het kopen of huren van kunst? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.