...

2791 – Roeien met de riemen die je hebt

De litho 2791 – Roeien met de riemen die je hebt van Eric Zilverberg vertelt het verhaal dat je op de golven van het leven, soms ook moet roeien met de riemen die je hebt. De afmeting is 70 x 100 cm. Deze litho is zowel te koop als te huur.

Meer informatie over het kopen of huren van kunst? Neem gerust contact met ons op.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.