...

2792 – Dans van de ringen op de Olympus

De litho 2792 – Dans van de ringen op de Olympus komt van een serie schilderijen die kunstenaar Eric Zilverberg maakte rond het thema de Olympische Spelen. De litho heeft een afmeting van 70 x 100 cm en is zowel te koop als te huur.

Meer weten over het aankopen of huren van kunst? Neem gerust contact met ons op

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.