...

2794 – St. Nicolaaskerk, Amsterdam

Deze litho met als titel 2794 – St. Nicolaaskerk, Amsterdam is gemaakt door Eric Zilverberg toen hij zijn atelier nog in het centrum van Amsterdam had. De litho is 70 x 100 cm groot en zowel te koop als te huur.

Neem gerust contact met ons op voor het aankopen of huren van kunst.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.