...

2796 – Jonas en de wallevis

De litho 2796 – Jonas en de Wallevis van Eric zilverberg heeft een afmeting; 70 x 100 cm. De kleurrijke litho is zowel te koop als te huur.

Meer weten over het kopen of huren van kunst? Neem gerust contact met ons op.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.