...

2799 – Snelheid en kracht

De litho 2799 – Snelheid en kracht van Eric Zilverberg komt uit de serie schilderijen die de kunstenaar maakte rond het thema sport. De litho is 70 x 100 cm groot.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.