...

2800 – In de boot genomen

Deze litho van Eric Zilverberg met de titel 2800 – In de boot genomen, komt uit de Sportserie is zowel te koop als te huur. De afmeting is 70 x 100 cm.

Voor meer informatie of het huren van kunst neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.