...

2802 – Piramide thema

Deze litho 2802 – Piramide thema van Eric Zilverberg is te koop maar ook beschikbaar voor de verhuur. Het werk heeft een afmeting van 70 x 100 cm.

Eric Zilverberg maakte meerdere werken rond het Piramide thema, Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.