fbpx ...

Prehistorische kunst -40000 tot 4000

Prehistorische kunst

Prehistorische kunst verwijst naar artistieke uitingen en creaties die zijn gemaakt door menselijke gemeenschappen vóór de komst van geschreven geschiedenis. Dit type kunst is te vinden in archeologische overblijfselen zoals grottekeningen, rotsschilderingen, beeldhouwwerken, gravures en andere vormen van beeldende kunst.

Prehistorische kunst strekt zich uit over een enorm tijdsbestek en omvat verschillende perioden, zoals het Paleolithicum (Oude Steentijd), het Mesolithicum (Midden Steentijd) en het Neolithicum (Nieuwe Steentijd), evenals de overgangsperioden daartussen. Deze kunstwerken werden vaak gemaakt met eenvoudige gereedschappen en materialen die beschikbaar waren in die tijd, zoals stenen, botten, houtskool en minerale pigmenten.

Prehistorische kunst Atelier ZIlverDe vroegste kunstvoorwerpen komen uit het paleolithische tijdperk, of de oude steentijd, in de vorm van rotstekeningen, gravures, afbeeldingen, sculpturen en steenformaties. De bekendste voorbeelden van prehistorische kunst zijn de indrukwekkende grottekeningen die zijn ontdekt in verschillende delen van de wereld, zoals de grotten van Lascaux en Chauvet-Pont-d’Arc in Frankrijk. Deze tekeningen bevatten afbeeldingen van dieren, jachtscènes en geometrische patronen. Ze bieden inzicht in het leven, de cultuur en de spirituele overtuigingen van de prehistorische mens.

Prehistorische kunst heeft geleid tot veel speculatie en debat onder wetenschappers en archeologen. Het geeft ons aanwijzingen over hoe onze voorouders dachten, hun omgeving begrepen en zichzelf uitdrukten. Het is een belangrijke bron van informatie over de menselijke geschiedenis en culturele ontwikkeling, zelfs in de afwezigheid van geschreven verslagen.

Nieuwsbrief Atelier Zilver

Inspiratiebrieven

Inspiratiebrieven
Iedere maand verzamelen we inspirerende evenementen, tips en weetjes voor u in de nieuwsbrief zodat u niks hoeft te missen van Atelier Zilver. Wenst u op de hoogte gehouden te worden? Schrijf u dan in voor de inspirerende nieuwsbrief, u ontvangt hem automatisch in uw mailbox en kunt elk moment ook weer eenvoudig uitschrijven.

2 + 1 =

Je kunt hier de schilderijen en beelden van Eric Zilverberg bekijken.
De kunstwerken van Eric Zilverberg zijn te bewonderen bij All About Beauty in Turnhout

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.