...

Kunststroming Fauvisme 1905 – 1910

Fauvisme

Het fauvisme was een korte maar invloedrijke kunststroming in het begin van de 20e eeuw, voornamelijk in Frankrijk. Het fauvisme is nauw verbonden met kunstenaars zoals Henri Matisse, André Derain, Raoul Dufy, Kees van Dongen en anderen. Deze kunstenaars staan bekend als “les Fauves” (de wilde beesten) vanwege hun ongebruikelijke en expressieve gebruik van kleur.

Kenmerken van het fauvisme:

  1. Fauvisme kunststromingKleurgebruik: Fauvistische kunstenaars gebruikten opvallende, vaak niet-naturalistische kleuren om emotionele impact te creëren. Ze gaven de voorkeur aan heldere, felle kleuren die niet noodzakelijk de werkelijke kleuren van het onderwerp weerspiegelden.
  2. Vereenvoudigde vormen: Fauvistische schilderijen vertoonden vaak vereenvoudigde, gestileerde vormen en compositie.
  3. Subjectieve weergave: Fauvistische kunstenaars streefden naar een subjectieve, emotionele weergave van hun onderwerp, in plaats van zich strikt te houden aan realistische weergaven.
  4. Nadruk op schilderachtige kwaliteiten: De textuur van de verf en het schilderproces zelf werden benadrukt in fauvistische werken. Kwaststreken waren vaak zichtbaar en gaven het werk een gevoel van beweging en energie.

Impressionisme en postimpressionisme

Het fauvisme ontstond aan het begin van de 20e eeuw als een reactie op het impressionisme en postimpressionisme, waarin kleurgebruik en expressie al belangrijk waren, maar op een meer ingetogen manier. Het fauvisme wordt vaak gezien als een voorloper van het expressionisme, dat nog radicaler was in het weergeven van emotionele en subjectieve aspecten van kunst.

Hoewel het fauvisme slechts een korte periode bestreek (ongeveer van 1905 tot 1908), had het een blijvende invloed op de kunstgeschiedenis en wordt het beschouwd als een belangrijk moment in de ontwikkeling van moderne kunst. Het bracht vernieuwingen in kleurgebruik en artistieke expressie die latere kunststromingen zouden beïnvloeden.

Nieuwsbrief Atelier Zilver

Inspiratiebrieven

Inspiratiebrieven
Iedere maand verzamelen we inspirerende evenementen, tips en weetjes voor u in de nieuwsbrief zodat u niks hoeft te missen van Atelier Zilver. Wenst u op de hoogte gehouden te worden? Schrijf u dan in voor de inspirerende nieuwsbrief, u ontvangt hem automatisch in uw mailbox en kunt elk moment ook weer eenvoudig uitschrijven.

11 + 14 =

Je kunt hier de schilderijen en beelden van Eric Zilverberg bekijken.
De kunstwerken van Eric Zilverberg zijn te bewonderen bij All About Beauty in Turnhout

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.