...

Kunststroming Constructivisme 1914 – 1930

Constructivisme

Het constructivisme was een invloedrijke kunststroming die vooral in Rusland opkwam in de vroege 20e eeuw, voornamelijk in de jaren 1910 en 1920. Deze beweging was nauw verbonden met de Russische avant-garde en was niet beperkt tot de beeldende kunst, maar had invloed op architectuur, design, literatuur en politiek. Het constructivisme legde de nadruk op het gebruik van geometrische vormen, materialen en constructieprincipes om kunstwerken te creëren.

Belangrijke kenmerken van het constructivisme:

  1. constructivisme kunststromingGeometrie: Constructivisten maakten gebruik van eenvoudige geometrische vormen zoals vierkanten, cirkels en driehoeken. Ze geloofden dat deze vormen universeel begrepen konden worden en dat ze de basis vormden voor een nieuwe visuele taal.
  2. Functionaliteit: Het constructivisme hechtte veel waarde aan functionaliteit en praktisch gebruik. Kunstenaars wilden kunst integreren in het dagelijks leven en ontwierpen objecten die nuttig en bruikbaar waren, zoals meubilair, gebouwen en grafisch ontwerp.
  3. Industrialisatie: Het constructivisme ontwikkelde zich in de context van de Russische revolutie en de opkomst van de Sovjet-Unie. Kunstenaars zagen de industriële productie als een middel om kunst toegankelijker te maken voor de massa’s.
  4. Materialen: Kunstenaars experimenteerden met nieuwe materialen, zoals staal, glas en beton, om kunstwerken en constructies te creëren.
  5. Samenwerking: Het constructivisme benadrukte vaak collectieve en multidisciplinaire samenwerking. Kunstenaars werkten samen met architecten, ontwerpers en ingenieurs om grootschalige projecten te realiseren.

Bekende constructivistische kunstenaars zijn onder andere Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Alexander Rodchenko en Kazimir Malevich. Hun werk omvatte niet alleen schilderijen, maar ook sculpturen, architectuur en grafisch ontwerp. Het constructivisme had een diepgaande invloed op de ontwikkeling van moderne kunst en design en wordt beschouwd als een belangrijke stap richting de ontwikkeling van de abstracte kunst en de integratie van kunst in de samenleving.

Nieuwsbrief Atelier Zilver

Inspiratiebrieven

Inspiratiebrieven
Iedere maand verzamelen we inspirerende evenementen, tips en weetjes voor u in de nieuwsbrief zodat u niks hoeft te missen van Atelier Zilver. Wenst u op de hoogte gehouden te worden? Schrijf u dan in voor de inspirerende nieuwsbrief, u ontvangt hem automatisch in uw mailbox en kunt elk moment ook weer eenvoudig uitschrijven.

1 + 11 =

Je kunt hier de schilderijen en beelden van Eric Zilverberg bekijken.
De kunstwerken van Eric Zilverberg zijn te bewonderen bij All About Beauty in Turnhout

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.