...

Kunststroming Kinetische Kunst 1920 – 1960

Kinetische kunst

Kinetische kunst, ook wel bekend als “bewegingskunst,” is een kunststroming die zich richt op het creëren van kunstwerken die beweging, vaak geanimeerd of mechanisch, als een integraal onderdeel van het kunstwerk bevatten. Deze kunststroming ontstond in de 20e eeuw en wordt vaak geassocieerd met de jaren 1950 en 1960.

Enkele kenmerken van kinetische kunst zijn:

  1. Kinetische kunstBeweging: Kinetische kunstwerken zijn ontworpen om te bewegen. Dit kan worden bereikt door middel van mechanische systemen, elektronica, wind, water of andere energiebronnen. De beweging kan variëren van subtiel en langzaam tot snel en dynamisch.
  2. Interactie: Sommige kinetische kunstwerken nodigen de kijker uit om deel te nemen of te interageren met het kunstwerk. Dit kan resulteren in veranderende bewegingen of geluiden op basis van de acties van de kijker.
  3. Technologie: Ze maken vaak gebruik van moderne technologie, zoals motoren, sensoren en computerprogramma’s, om de beweging te controleren en te synchroniseren.
  4. Experimenteel en innovatief: Kinetische kunstenaars zijn vaak experimenteel en innovatief in hun benadering van kunst. Ze streven naar het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor beweging en expressie.
  5. Geluid en licht: Sommige kinetische kunstwerken omvatten geluids- en lichtelementen om de zintuiglijke ervaring te versterken.

Bekende kunstenaars die geassocieerd worden met de kinetische kunststroming zijn onder andere Alexander Calder, Jean Tinguely, Naum Gabo, en Jesús Rafael Soto. Alexander Calder staat bijvoorbeeld bekend om zijn mobiele sculpturen, die lichte en delicate bewegingen vertonen wanneer ze worden aangeraakt of door de luchtstroming worden beïnvloed.

Kinetische kunst heeft de grenzen van traditionele kunstvormen doorbroken en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe benaderingen van beeldende kunst en installaties. Het speelt ook een belangrijke rol in de relatie tussen kunst en technologie, en het heeft de weg bereid voor interactieve en nieuwe media-kunst.

Nieuwsbrief Atelier Zilver

Inspiratiebrieven

Inspiratiebrieven
Iedere maand verzamelen we inspirerende evenementen, tips en weetjes voor u in de nieuwsbrief zodat u niks hoeft te missen van Atelier Zilver. Wenst u op de hoogte gehouden te worden? Schrijf u dan in voor de inspirerende nieuwsbrief, u ontvangt hem automatisch in uw mailbox en kunt elk moment ook weer eenvoudig uitschrijven.

10 + 2 =

Je kunt hier de schilderijen en beelden van Eric Zilverberg bekijken.
De kunstwerken van Eric Zilverberg zijn te bewonderen bij All About Beauty in Turnhout

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.