fbpx ...

Kunststroming Landkunst 1965 – Nu

Kunststroming Landkunst

Landkunst, ook bekend als “Land Art” of “Earth Art,” is een kunststroming die ontstond in de late jaren 1960 en 1970. Het kenmerkende aspect van landkunst is dat de kunstwerken in en met de natuur worden gecreëerd, vaak op afgelegen locaties in het landschap. Landkunstenaars gebruiken de natuurlijke omgeving als hun medium en inspiratiebron, en hun werken zijn vaak tijdelijk en vergankelijk.

Enkele belangrijke kenmerken van landkunst zijn:

  1. Kunststroming LandkunstIntegratie met de natuur: Landkunstenaars gebruiken de natuurlijke omgeving als het belangrijkste element van hun kunstwerken. Ze werken vaak in afgelegen landschappen, zoals woestijnen, bossen, en kustgebieden, en creëren kunstwerken die versmelten met hun omgeving.
  2. Tijdelijkheid: Veel landkunstwerken zijn tijdelijk van aard en onderhevig aan de natuurlijke elementen. De kunstenaars accepteren dat hun werken na verloop van tijd zullen vervagen, vervallen of verdwijnen.
  3. Grote schaal: Deze kunstwerken zijn vaak grootschalig en kunnen zich uitstrekken over grote stukken land. Ze kunnen variëren van aarden sculpturen en stenen cirkels tot patronen in velden en lange lijnen getrokken in het zand.
  4. Documentatie: Omdat veel landkunstwerken niet permanent zijn en op afgelegen locaties worden gecreëerd, worden ze vaak gedocumenteerd in foto’s, video’s en schetsen. Deze documentatie fungeert als het enige tastbare bewijs van het kunstwerk voor een breder publiek.
  5. Verbondenheid met de aarde: Het gaat vaak over de relatie tussen de mens en de natuur. Het benadrukt het belang van het beschermen van het milieu en het begrijpen van de aarde als een levend organisme.

Bekende landkunstenaars zijn onder andere Robert Smithson, Nancy Holt, Michael Heizer en Richard Long. Robert Smithson is vooral bekend om zijn werk “Spiral Jetty,” een grote spiraalvormige landart-installatie gemaakt van rotsen en aarde die zich uitstrekt in het Great Salt Lake in Utah.

Landkunst heeft de kunstwereld uitgedaagd door kunstwerken te creëren die niet kunnen worden opgeslagen in galerijen of musea en die verbonden zijn met de natuur op een unieke manier. Het heeft bijgedragen aan het begrip van de relatie tussen kunst, natuur en de omgeving, en heeft de rol van de kunstenaar en het publiek heroverwogen. Landkunst heeft ook geleid tot de ontwikkeling van milieukunst en ecologisch bewustzijn in de kunst.

Nieuwsbrief Atelier Zilver

Inspiratiebrieven

Inspiratiebrieven
Iedere maand verzamelen we inspirerende evenementen, tips en weetjes voor u in de nieuwsbrief zodat u niks hoeft te missen van Atelier Zilver. Wenst u op de hoogte gehouden te worden? Schrijf u dan in voor de inspirerende nieuwsbrief, u ontvangt hem automatisch in uw mailbox en kunt elk moment ook weer eenvoudig uitschrijven.

11 + 1 =

Je kunt hier de schilderijen en beelden van Eric Zilverberg bekijken.
De kunstwerken van Eric Zilverberg zijn te bewonderen bij All About Beauty in Turnhout

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.