...

1283 – Tors miniatuur (steen)

Dit beeld 1283 – Tors miniatuur, gemaakt door kunstenaar Eric Zilverberg is uitgevoerd in steen. De afmeting van het bescheiden beeld is 13 cm. Het beeld wordt geleverd met certificaat vaan echtheid.

Bij Atelier Zilver in Turnhout en Laren kunt u diverse beelden van Eric Zilverberg bekijken. Neem gerust contact met ons op.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.