...

1301 – Vrouwentors

Het fijne beeld 1301 – Vrouwentors van kunstenaar Eric Zilver is uitgevoerd in brons. Het beeld heeft een afmeting van 12 cm. Uiteraard voorzien van een certificaat van echtheid,

Meer beelden van Eric Zilverberg bekijken? U bent van harte welkom in het atelier of in de galerie van Atelier Zilver. Neem gerust contact met ons op.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.