...

1303 – Vrouwentors

Het beeld 1303 – Vrouwentors van Eric Zilverberg is uitgevoerd in brons en toont het vrouwelijk bovenlichaam. Het bronzen beeld is 15 cm groot en komt met een certificaat van echtheid.

Meer werk van Eric Zilverberg zien? U bent van harte welkom in het atelier of in de galerie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.