...

2746 – Het weerzien

Het beeld 2746 – Het weerzien van Eric Zilverberg is uitgevoerd in brons. De hoogte van het bronzen beeld is 26 cm.

In het atelier en de galerie van Atelier Zilver zijn meer beelden van Eric Zilverberg te zien. Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.