...

2789 – Koningin en het gevallen paard

De litho 2789 – Koningin en het gevallen paard van Eric Zilverberg, beeldt uit dat het leven een schaakspel is. Soms moet je een pion opofferen….. De afmeting is 70 x 100 cm. Het werk is zowel te koop als te huur.

Meer info over het huren of kopen van kunst? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.